תנאי שימוש

הנך מתחייב לשמור על התנאים הבאים

כללי:
הגולש באתר ניתוחים מתחייב שלא לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר, במפרסמים המופיעים באתר, בבעלי האתר או בגולשי האתר. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר, בין באמצעות רשת אינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.

שליחת פרטים

באתר מופעלת מערכת לשליחת פניות ("לידים") למפרסמים באתר לרבות רופאים, מרפאות פרטיות וקליניקות. הנך מצהיר בזאת כי שליחת הפרטים אל אחד המפרסמים הינה על אחריותך בלבד, ואתר ניתוחים לא יהא אחראי למקרים בהם תוטרד ע"י מפרסם כלשהו. לתשומת ליבך, במידה והמפרסם מינה שלוח לקבלת הפניות, כגון משרד פרסום, הליד מועבר גם לשלוח זה של המפרסם. בנוסף, אם שלחת למפרסם את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הנך מסכים בזאת לקבל מהמפרסם חומר פרסומי כל עוד לא תצהיר בפניו כי הנך מעוניין להפסיק שירות זה. אתר ניתוחים לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם לך עקב שימוש של מפרסם כלשהו בכתובת הדואר האלקטרוני ששלחת לו. בנוסף, ייתכן ותקבל בעתיד דיוורים ישירים מאתר ניתוחים, ואם פנית דרך האתר ומסרת פרטיך, הנך מצהיר כי ברצונך להיכלל ברשימת הדיוור העתידית היה ותהיה רלוונטית עבורך. בכל מקרה, תוכל להוריד עצמך מהרשימה בכל עת.

על אף האמור לעיל, רשאים בעלי האתר בעצמם או כחלק משיתוף פעולה עם שותפיהם העסקיים, לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים, בין אם באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון, או בכל אמצעי אחר. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

זכויות יוצרים ואחריות משפטית:
אתר ניתוחים הינו הבעלים הבלעדיים של זכויות היוצרים בתוכן המופיע באתר. שימוש בתוכן המופיע באתר יהיה שימוש הוגן וסביר, בהתאם לכללים הקבועים בדין. השימוש בתוכן המופיע באתר יהיה למטרות פרטיות בלבד. בכל מקרה, אין לעשות שימוש בחומר המוגן ללא ציון מקור המידע ומבלי לשמור על ערכו של התוכן. רק הסכמה מפורשת בכתב מבעלי האתר תאפשר שימוש בתוכן האתר. האחריות המשפטית על הפרטים הנוגעים לכל מפרסם הינו של המפרסם עצמו אשר נתן הסכמתו לפרסום התוכן אודותיו (מבצעים והנחות, טיפולים ייחודיים וכדומה).

שמירת פרטיות:
אתר ניתוחים לא מוסר את פרטיך לצד שלישי ללא קבלת הסכמתך המפורשת. יחד עם זאת, גולש השולח פרטיו דרך האתר יהיה מודע לכך כי ייתכן והגוף אליו שלח את פרטיו יעשה שימוש אחר בפרטיו ויעבירם לצד שלישי. אתר ניתוחים אינו צד לפעולות אלו, ומסיר מעצמו את האחריות לכך.

שימוש בפרטים:

מידע אודות הגולשים נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר. המידע נאסף על ידי אמצעים טכנולוגיים מסוגים שונים. אתר ניתוחים מתחייב שלא ייעשה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות הגולש, אלא אם ביצע הגולש הפרה של תנאי שימוש אלה או פעולה אחרת שיש בה כדי לפגוע באתר, בגולשיו או בשותפיו.

פרסומים באתר:
כל המידע באתר אודות רופאים, מרפאות פרטיות, קליניקות ומפרסמים נוספים הוא באחריות המפרסמים ולא האתר. הגולש לא יוכל לבוא בטענות אל האתר במקרים של חוסר דיוק או הטעייה בחומר המפורסם ע"י המפרסמים. המשתמש מצהיר בזו כי האחריות על השימוש בחומר מוטלת על כתפיו בלבד ובאחריותו לבדוק את נכונות הפרסום ועדכנותו. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע שהתוכן שבאתר אינו בבחינת ייעוץ או המלצה משתמעת. למען הסר ספק, המפרסם עצמו הוא המקור המוחלט והבלעדי לתוכן ולנכונותו, והגולש יבדוק אצלו את נכונות הפרסום. התכנים הנ'ל הינם מסחריים באופיים, והאתר אינו ממליץ או מעודד לעבור טיפולים, לרכוש מוצרים או שירותים אלה. למען הסר כל ספר, אתר ניתוחים אינו צד לשום עסקה בין הגולש לבין מפרסם כלשהו.

קישורים מהאתר:

באתר קיימים קישורים (לינקים) לעמודים שונים באתרים חיצוניים ברשת האינטרנט. האתר אינו מפרסם את התכנים בעמודים אלה ואינו שולט או מבקר אותם. עצם ההפנייה אינו מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, או חוקיותם של אותם תכנים. האתר אינו  אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות על אותם תכנים. האתר אינו מתחייב כי הקישורים (לינקים) שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו את הגולש לאתרי אינטרנט פעילים. האתר רשאי להסיר או להוסיף קישורים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

פנייה למפרסמים:

באתר מותקנת מערכת המשמשת להתקשרות בין גולש המתעניין בניתוחים פלסטיים וטיפולי קוסמטיקה לבין מפרסם כלשהו. חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכת זו לצרכי הצעת שירותים ופרסומים שונים למפרסמים, או לכל מטרה אחרת שאינה למטרת התעניינות בניתוחים וטיפולי קוסמטיקה. השולח פניות דרך האתר שלא למטרת התעניינות בניתוחים וטיפולי קוסמטיקה, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר מיידית סכום של 2500 שקלים חדשים עבור כל פנייה שנעשתה לצרכי פרסום שירותיו או הצעת שירותיו, זאת ללא צורך מצד בעלי האתר להוכחת נזק שנגרם להם כתוצאה מפעולה זו. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המפר בגין נזקים שגרם.

פיצוי ושיפוי:
הגולש המפר את תנאי השימוש או עושה פעולה כלשהי הפוגעת בבעלי האתר, במפרסמים בו או בגולשים אחרים, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר את סכום הפיצוי שידרשו ללא צורך בהוכחת נזק שנגרם לבעלי האתר, אף במקרה שלא נגרם כל נזק. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המפר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

* פורטל ניתוחים אינו נותן ייעוץ רפואי או מקצועי ואין להסתמך על המלצות וכתבות הנמצאות באתר ללא קבלת ייעוץ נקודתי מבעל מקצוע.

* המידע הניתן בפורטל ניתוחים הינו כללי ויתכן ואינו מתאים לכל פרט.

מחפש מידע אודות תנאי שימוש?
מלאו את הטופס המצורף וקליניקות נבחרות ייצרו איתכם קשר בתוך זמן קצר.
חבר בקופת חולים:
 כללית
 מכבי
 מאוחדת
 לאומית
 מאשר/ת שיועץ ניתוחים יצור עימי קשר ומסכים לתנאי השימוש.