חובת הרופא בניתוחים פלסטיים

להימנע מרשלנות רפואית

היום, הרבה יותר מבשנים עברו, מבוצעים ניתוחים פלסטיים בישראל. מגוון הניתוחים הפלסטיים גדול ביותר והם מבוצעים בחלקים שונים בגוף, החל מהעפעפיים, דרך הצוואר והחזה וכלה בישבן וברגליים. 
מספר המכונים והקליניקות שמציעים טיולים אסתטיים וניתוחים פלסטיים עולה מידי שנה ובמקביל עולה גם הסיכון "ליפול" על מטפל שאינו מקצועי ואינו מיומן בתחום. 
לכן, טרם ההחלטה וביצוע הניתוח או הטיפול האסתטי חשוב שתדעו כי על הכירורג הפלסטי חלות מספר חובות כלפי המטופלים המעוניינים לבצע אצלו ניתוח כזה או אחר. ידיעת חובותיו של הרופא המטפל תקל עליכם לזהות מכונים בעיתים או כאלו שמבטיחים רק חלומות.
מחפש מידע אודות חובת הרופא בניתוחים פלסטיים?
מלאו את הטופס המצורף וקליניקות נבחרות ייצרו איתכם קשר בתוך זמן קצר.
חבר בקופת חולים:
 כללית
 מכבי
 מאוחדת
 לאומית
 מאשר/ת שיועץ ניתוחים יצור עימי קשר ומסכים לתנאי השימוש.
חובת הרופא בניתוחים פלסטיים 
לרופא הפלסטי המטפל ישנה חובה ראשונית להעניק למטופל את כלל האינפורמציה ואת כלל ההסברים הנדרשים לו על מנת להבהיר את אופי הניתוח / טיפול שהוא מבקש לעבור. על המידע לכלול את מהלך הניתוח, סיכויי ההצלחה, סיבוכים אפשריים ותופעות לוואי, מידת התאמתו של המטופל לניתוח / טיפול ואפשרויות טיפול נוספות.

על הרופא לספק מידע זה בפרק זמן סביר לפני הניתוח ולא ביום הניתוח עצמו. כך, שלמטופל יהיה מספיק זמן להרהר בדברים, לבדוק אותם, ולהחליט האם הוא ממשיך בהליך הניתוח או שהוא מותר עליו. לרוב את המידע מספק המנתח בפגישת הייעוץ האישית שנערכת למטופל כמה ימים עד שבועות לפני הניתוח.

לאחר שקיבל את המידע על המטופל לבצע "הסכמה מדעת" לטיפול הרפואי המוצע וזאת בהתבסס על המידע שקיבל. "הסכמה מדעת" היא בפועל חתימה על טופס הסכמה כי המטופל קיבל את כל המידע הנדרש.

על המידע לכלול את: הדיאגנוזה והפרוגנוזה של מצבו הרפואי; תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת והסיכויים של הטיפול המוצע; הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות; סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי; עובדת היות הטיפול טיפול חדשני.
במידה ולא קיבל את המידע הנ"ל לא יוכל לעמוד בתנאים של ביצוע "הסכמה מדעת".

מה קורה באם המידע אינו מסופק?
כאשר מטופל טוען כי המידע לא סופק לו / לא סופק בזמן / או שלא סופק באופן מלא על ידי הרופא הפלסטי המבצע מתקיימת בדיקה האם התקיימה רשלנות רפואית והאם הרופא עמד בחובותיו.

בחינת התנהלות הרופא נבדקת בשלושה זמנים ומקומות שונים: השלב שקדם לניתוח, ביצוע הניתוח, ושלב המעקב אחר הניתוח.

טרם ביצוע הניתוח - בשלב זה על הרופא לקבל טופס הסכמה מדעת חתום על ידי המטופל ובנוסף עליו לעשות כל מאמץ לברר ולהתעמק במצבו הרפואי של המטופל לפני שהוא מבצע בו את הניתוח, זאת על מנת לבדוק ולוודא שלא יתכנו סיבוכים בריאותיים שיכולים למנוע את ביצוע הניתוח.

מהלך הניתוח - הרופא נבחן האם עמד בסטנדרטים רפואיים ברורים המתייחסים להכשרתו, סביבת העבודה, המכשור הרפואי ועוד.

מעקב לאחר הניתוח - לאחר ניתוחים פלסטיים רבים יש לעקוב אחר החלמתו של המטופל. גם בשלב זה יש לרופא המבצע אחריות כשעליו לספק לכם את כל התנאים האופטימליים הנדרשים להחלמה, לרבות מתן הנחיות ברורות ומידע על תקופת ההחלמה הצפויה.

אם נמצא שהרופא התרשל באחד יותר משלבים אלו ניתן להגיש נגדו "רשלנות רפואית".

ללא קשר, רופא שאתם חשים אינו מציג בפניכם את כל המידע כולל זה שפחות נעים לשמוע (כגון סיבוכים ותופעות לוואי), או שמציג את הטיפול או הניתוח באור ורוד מידי הוא רופא שמוטב לברר עליו ועל הכשרתו וניסיונו. מקצועיותם של רופאים נמדדת לו בהבטחת חלומות, אלא בהגשמתם בבטיחות ויעילות.